Romerswerf - Rome - Bologna - Wittewierum

NIEUWS!!

1-3 maart Fiets- en Wandelbeurs. Aanwezig in Pelgrimspaviljoen vanaf 1 maart 13.00 uur.

Lezing:
Fietsen naar Rome,
2 historische routes.

zaterdag 14.00 uur, zaal 7

zondag 13.00 uur
zaal 6Een cultuur- historische (fiets)- tocht van ruim 2600 kilometer (enkele reis Rome).

Maar ook geschikt voor de leunstoelreiziger.

Start in Noord- Groningen en gaat via Frankrijk naar Rome.
Terug van Rome via Bologna en Zwitderland.

Let wel, er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van fietsroutes en rustige wegen.

Emo's contactformulierIn het late najaar van 1211 vertrekt Emo, abt van het verdwenen klooster Romerswerf (ruim 5 kilometer ten Noordwesten van Delfzijl) naar Rome.
Hij had een conflict met de bisschop van Münster over het eigendom van de kerk in (Witte)Wierum, waar hij een nieuw klooster had gesticht. De paus (Innocentius III) zou uitkomst moeten bieden.

Van deze reis is een beknopt verslag gemaakt (de Cronica Florida Horti), vermoedelijk geschreven door Menko, een opvolger van Emo, op basis van aantekeningen van Emo. Dit handschrift is thans aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit van Groningen.

Met dit verslag als uitgangspunt schreef Dick E.H. Boer Emo’s Reis, een soort reisgids voor de moderne reiziger, een boek vol geschiedenis en curtuurhistorie.


De kerk van Wittewierum.

Mijn eigen fascinatie met Emo

Als geboren Groninger werd mij al vroeg verteld dat er in Wittewierum een klooster was geweest. Onvoorstelbaar in een dorp van niks. Een paar boerderijen en een kerk.
En nu was er dus een reisboek van Wittewierum naar Rome!

Het enige probleem was dat in het boek van De Boer alle plaatsen worden opgenoemd, maar het geen kaarten bevat.

De route

Op basis van het boek maakte ik een fietsroute. In het voorjaar van 2015 fietste ik het traject Wittewierum - Rome.

Dit resulteerde erin dat de oorspronkelijke route op een aantal punten is aangepast. Ook is op een aantal plaatsen een variant aangegeven.
Soms volgt de route niet consequent de plaatsen door De Boer genoemd.
Meestal heb ik gekozen voor bestaande fietsroutes en rustige wegen en in stedelijke agglomeraties voor de meest korte verbinding, waarbij wel is geprobeerd om niet de drukste wegen te volgen.

Er is een grote variatie in de kwaliteit van het wegdek, van prachtig glad asfalt tot asfalt met veel scheuren en gaten. Van prachtige halfverharde paden, tot moeilijk berijdbare onverharde paden. Een enkele keer kan het voorkomen dat er over korte stukken gelopen moet worden.
Ook bij het doorkruisen van dorpen en steden moet er soms in de centra gelopen worden (eenrichtings-
verkeer of voetgangersgebied).

Meer informatie is te vinden op:

 Emo's Reisgids 
 

De overnachtingen van Emo

In de Cronica Florida Horti wordt slechts zelden de exacte overnachtingsplaats genoemd. In het boek van De Boer is de aanduiding 'precies', 'waarschijnlijk', 'vaag' (een hospitium) of iedere aanduiding ontbreekt. Als er een locatie met naam wordt genoemd heb ik deze op de kaart aangegeven. In overige gevallen heb ik een 'willekeurige' (logisch lijkende) locatie aangegeven.

De route Rome-Bologna-Wittewierum

Voor de terugroute van Rome, via Bologna, naar Wittewierum is geen verkenning uitgevoerd.