Tussen het maken van het eerste raampje op de cursus, en de ramen die in opdracht werden gemaakt en recentelijk werden geplaatst, is inmiddels meer dan tien jaar verstreken. Het werk, de onderwerpen en het kleurgebruik werden consistenter.

Hier is een selectie van het glas-in-loodwerk te bekijken.

More than ten years passed between making the first pane at trhe course and the delivery of the recently commisioned and placed windows. Work, subjects and use of colours became more consistent.

Below a selection of the work in leaded glass can be viewed.